Nolldistans våren 2017 närmar sig och nu finns det ett schema att titta närmare på.

15 maj

09:00 – 09:30 Conny Björnehall, Sogeti
09:40 – 10:10 Pia Lindhe, Telenor
10:10 – 10:30 Paus
10:30 – 11:00 Rikard Linde, Fores
11:00 – 11:30 Carina Beckerman, forskare, Handelshögskolan Stockholm
<-LUNCH->
13:00 – 13:40 Christer Holm, Uclarity
13:40 – 14:00 Paus
14:00 – 14:30 Susanna Reppling, Interoute
14:30 – 14:50 Paneldiskussion, framtidens kommunikation
14:50 – 15:15 Paus
15:15 – 16:00 Anders Boustedt, Varbergs kommun


16 maj

Rundabordssamtal: Lyckas med socialt samarbete

För att lyckas med socialt samarbete krävs mer än en teknisk plattform. Det kräver också en vilja att öppna upp organisationen och låta fler höras enligt samma villkor som ledningen. På rätt sätt kan ett socialt samarbete ge idéarbetet i…

Rundabordssamtal: PBX eller UC som tjänst?

Medan andra it-system har konsoliderats till globala molnlösningar är telefoni och kommunikation fortfarande i bästa fall konsoliderade inom respektive land. Ändå är det just kring kommunikation och telefoni som besparingen och vinster kan vara störst med en global molnstrategi. Varför…
Vad krävs för att lyckas när samarbetsverktyg ska upphandlas? Här går vi igenom de fallgropar och risker som finns och leder dig rätt.…

Vill du boka plats? Klicka här!