Nipsoft tillhandahåller verksamhetssystem till leverantörer av abonnemangsbaserade affärsmodeller.