Den svenska operatören för världens största LPWA-nätverk för IoT i samarbete med franska Sigfox.