Efecte är ett nordiskt SaaS-företag, specialiserat på lösningar för IT-tjänstehantering och identitetshantering.