CONTACT CENTER: Så skapade vi kundservice i världsklass


21 november, 2019 14:50 - 15:15

Bokmärk och dela

Carl-Petter Udvang

Efter att ha lämnat Intrum Justitia-koncernen bestämde norska inkassobolaget Lowell att kundservice skulle vara företagets viktigaste uppgift. Lowell startade från scratch och upphandlade en modern molnlösning. Inom sex månader hade man nått alla KPI:er man satt upp i businesscaset för investeringen. Carl-Petter Udvang berättar om resan, förbättringarna som uppnåtts och målen framåt.