Conny Björnehall har tyvärr blivit tvungen att avboka sin medverkan på Nolldistans. Istället kommer Oscar Berg, Unicorn Titans, att hålla i en presentation på morgonen.

Rundabordssamtalen dag två kommer tyvärr att strykas från programmet. Du som har bokat dag två kommer få separat information.