Strategi och teknik för framtidens kundmöten, 22 november


Använd ny teknik för den bästa dialogen med dina kunder! Nolldistans 22 november kommer helt och hållet att handla om hur framtidens kundkontakter sköts på bästa sätt – både i teorin och i praktiken.

Våra besökare styr kundupplevelsen på kundservicen eller på ett kontaktcenter, de är it-chefer och ansvariga för telefoni, upphandlare eller it-strateger. De har inflytande över val av telefonitjänster, verktyg för kundkontakter och kommunikationsverktyg.
Till oss är du välkommen för att ta del av kunskap som hjälper dig i ditt arbete i en allt mer digitaliserad värld, samtidigt som du får ett tillfälle att nätverka och träffa andra med liknande utmaningar som du själv.

 Plats: Odenplan 7A, Stockholm

Nästa Nolldistans 22 november 2017!

Köp din biljett till Nolldistans redan idag!

Boka här