Pia Stider och Fredrik Ljungdell är nya talare, på punkterna Ledarskap i en mobil tid respektive Så sätter du en mobil strategi. Läs mer om de båda här.